• Geen zorgen meer over mijn werkuren. Gegarandeerd altijd genoeg werk.

Hoe werken wij bij Transport People?

Transport People hecht veel waarde aan samenwerkingen voor de lange termijn. Om die reden werken wij alleen met vrachtwagenchauffeurs die permanent in Nederland verblijven. Zo kunnen wij de hoge kwaliteit van onze uitzendservice namelijk blijven garanderen. Dit stelt ons in staat om zowel dicht bij de opdrachtgever als bij de uitzendkracht te staan. Het resultaat is een optimaal functionerende selectieprocedure, waarmee wij voor elke vacature de perfecte match kunnen realiseren.

Alles goed geregeld!

Een succesvolle samenwerking gaat niet vanzelf. Bij Transport People weten wij dat je moet investeren in je uitzendkrachten. Vrachtwagenchauffeurs die in dienst zijn van Transport People, kunnen dan ook het volgende van ons verwachten:

  • Elke vrachtwagenchauffeur krijgt een duidelijke uitzendovereenkomst, die voldoet aan de cao voor uitzendkrachten en alle wettelijke eisen.
  • Wij kennen geen beperkingen als het gaat om de duur van een uitzendovereenkomst. Ook wanneer je voor langere tijd bij ons in dienst wilt blijven, is dat geen enkel probleem.
  • Alle salarissen worden door Transport People stipt uitbetaald.
  • Voor uitzendkrachten is er altijd ruimte voor persoonlijke aandacht en groei en te allen tijde zal er met respect met hen worden omgegaan.
  • Pensioenopbouw conform de cao voor uitzendkrachten.

Kortom, met Transport People heb je een werkgever waarbij alles goed voor jou is geregeld!

Bovendien wordt Transport People jaarlijks getoetst voor het behoud van onze certificeringen. Naast dat we dus zelf toezien dat wij alle afspraken met jou nakomen, zal ook een onafhankelijke partij beoordelen of al jouw rechten worden nageleefd.