Compensatie voor werkgevers bij transitievergoeding

In het wetsvoorstel van Minister Asscher staat dat werknemers die langdurig ziek zijn recht houden op een transitievergoeding, maar dat de werkgever daarbij wordt gecompenseerd uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Afw). 

De werkgever wordt gecompenseerd voor de vergoeding die hij of zij verschuldigd is bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Zo wordt er tegemoet gekomen aan de zorgen die er zijn voor de optelsom van de financiële verplichtingen. Een verhoging van de uniforme Waf-premie staat hier tegenover.

De ministerraad heeft met dit wetsvoorstel ingestemd.

Bron: Rijksoverheid

Deel via: