• Geen zorgen meer over mijn werkuren. Gegarandeerd altijd genoeg werk.

De werkwijze van Transport People

Bij Transport People hebben wij oog voor de mens. Wij zijn van mening dat je alleen de perfecte match kunt creëren wanneer je dicht bij je opdrachtgevers én uitzendkrachten staat. Wij zien het persoonlijke aspect dan ook als een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Wij kennen de opdrachtgevers en onze uitzendkrachten als geen ander. Bij elke opdracht vragen wij niet alleen naar de gewenste competenties, maar verdiepen wij ons ook in de bedrijfscultuur. Zo weten wij eveneens over welke persoonlijke eigenschappen de vrachtwagenchauffeur moet beschikken, alvorens een passend functieprofiel wordt opgesteld. 

Vacature opstellen en uitzetten

Na het opstellen van het functieprofiel wordt de vacature samengesteld en uitgezet binnen ons netwerk. Dat wil zeggen dat wij met gerichte werving en selectie ons eigen kandidatenbestand aanspreken om te kijken of er geschikte vrachtwagenchauffeurs tussen zitten. De vacature wordt tevens via andere kanalen naar buiten gebracht (bijvoorbeeld onze eigen website, social media, kranten en/of vakbladen) om externe kandidaten te werven. 

Een geschikte kandidaat voorstellen

Om de selectieprocedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, worden de eerste gesprekken alleen uitgevoerd door een intercedent van Transport People. De meest geschikt bevonden kandidaten worden vervolgens tijdens een tweede gesprek voorgesteld aan de opdrachtgever (bij voorkeur op locatie). 

De perfecte match is een feit

Wanneer na het tweede gesprek door alle betrokken partijen is bevestigd dat de perfecte match is gevonden, wordt de selectieprocedure afgerond. Voor de definitieve afronding rest alleen nog de administratieve afhandeling. De laatste details worden besproken en in een duidelijke uitzend- of arbeidsovereenkomst vastgelegd. Uiteraard vernemen wij altijd graag of alles volledig naar wens is verlopen.