Ziek melden

Ben je ziek en niet in staat om te werken? Dat kan helaas gebeuren. Bij Transport People hebben wij duidelijke regels en afspraken over ziek melden en verzuim. Wanneer jij ziek bent, dien jij je als volgt ziek te melden:

Stap 1: voor aanvang van de werkzaamheden bel je (persoonlijk) naar je direct leidinggevende van het bedrijf waar je werkzaam bent om te vertellen dat je ziek bent.

Stap 2: je meldt je ook persoonlijk en telefonisch vanaf 8.30 uur en vóór 09.30 uur bij je contactpersoon van Transport People af.
Locatie Maasdijk: 0174 - 628 008
Locatie Aalsmeer: 0297 - 74 53 25
Locatie Waalwijk: 0416 - 74 51 69
Let op! Je behoort je altijd persoonlijk, via telefonisch contact, ziek te melden. Wanneer je dit niet doet, wordt jouw ziekmelding niet in behandeling genomen. Een ziekmelding per sms of WhatsApp wordt niet als rechtsgeldige melding aangenomen.

Stap 3: zorg ervoor dat je telefonisch bereikbaar blijft.
Na deze stappen, maken wij afspraken over de verdere begeleiding. Het is belangrijk dat jij je altijd aan de afspraken houdt!


Beter melden

Er komt ook weer een dag dat jij je hopelijk beter voelt en weer kan werken. Ook dit horen we natuurlijk graag. Als je weer kunt werken, meld je dit, voor aanvang van de werkzaamheden, bij jouw werkgever en bij je contactpersoon van Transport People.

Doorbetalen tijdens ziekte?

Of jij loon doorbetaald krijgt tijdens ziekte, hangt helemaal af van het contract dat je hebt. 
Wanneer in het contract een uitzendbeding staat, dan stopt het dienstverband 4 weken na je eerste arbeidsongeschiktheidsdatum en krijg jij in de meeste gevallen een ziektewetuitkering.  Deze wordt in de meeste gevallen door het UWV uitbetaald. Staat in jouw contract geen uitzendbeding of ben je werkzaam voor Transport People Maasdijk, dan wordt jouw loon of ziekengeld gewoon door Transport People betaald.
 

Je contract loopt af tijdens ziekte

Heb jij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die tijdens jouw ziekte afloopt, dan heb je mogelijk recht op een Ziektewetuitkering. De Ziektewetuitkering is een uitkering die in de meeste gevallen door het UWV wordt uitgekeerd, maar kan ook worden uitgekeerd door Transport People. Dat ligt helemaal aan welk contract je hebt.
 
Aan de hand van de wet- en regelgeving wordt beoordeeld of je recht hebt op een Ziektewetuitkering, hoe hoog de uitkering is en hoelang je de eventuele uitkering krijgt. De hoogte van de uitkering wordt berekend door het UWV.
.

Verzuimregistratie en re-integratie

De uitvoering van de Ziektewet heeft Transport People ondergebracht bij een de arbodienst Arbo.nu, die samen met Transport People Verzuim zorg draagt voor de verzuimregistratie, controle en bewaking van de verzuimbegeleiding en de re-integratie naar (passend) werk.

 

Vragen over het ziekteverzuim?

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt over ziekteverzuim. Neem voor al je vragen gerust contact met ons op!
 

 

contact opnemen