Ziek melden

Ben je ziek en niet in staat om te werken? Dat kan helaas gebeuren. Bij Transport People hebben wij duidelijke regels en afspraken over ziek melden en verzuim. Wanneer jij ziek bent, dien jij je als volgt ziek te melden:

Stap 1: voor aanvang van de werkzaamheden bel je (persoonlijk) naar je direct leidinggevende van het bedrijf waar je werkt om te vertellen dat je ziek bent.

Stap 2: meld je ook persoonlijk en telefonisch af. Doe dit tussen 8.30 uur en vóór 09.30 uur bij je contactpersoon van Transport People.

Locatie Maasdijk: 0174 - 628 008.
Locatie Aalsmeer: 0297 - 74 53 25.
Locatie Waalwijk: 0416 - 74 51 69.
Transport People verzuim: 0174 – 503 379

Let op! als je ziek bent, geef dan altijd een persoonlijk belletje. Een ziekmelding via sms of WhatsApp telt helaas niet als een officiële melding.

Stap 3: zorg ervoor dat je telefonisch bereikbaar blijft.

Na deze stappen, maken wij afspraken over de verdere begeleiding. Het is belangrijk dat jij je altijd aan de afspraken houdt!


Beter melden

Er komt ook weer een dag dat jij je hopelijk beter voelt en weer kan werken. Ook dit horen we natuurlijk graag. Als je weer kan werken, meld je dit, voor aanvang van de werkzaamheden, bij jouw werkgever en bij je contactpersoon van Transport People.

Doorbetalen tijdens ziekte?

Of je loon wordt doorbetaald tijdens ziekte, hangt af van je contract. Als er een uitzendbeding in het contract staat, eindigt het dienstverband uiterlijk 4 weken na je eerste arbeidsongeschiktheidsdatum, en ontvang je in de meeste gevallen een ziektewetuitkering. Deze uitkering wordt door Transport People betaald nadat het UWV het dagloon heeft berekend. Staat in jouw contract geen uitzendbeding? Dan wordt je loon of ziekengeld gewoon door ons betaald.
 

Je contract loopt af tijdens ziekte

Als je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt die tijdens jouw ziekte afloopt, dan heb je mogelijk recht op een Ziektewetuitkering. Deze uitkering wordt in de meeste gevallen door het UWV uitgekeerd, maar kan ook door Transport People worden uitgekeerd, afhankelijk van het type contract dat je hebt.
 
Aan de hand van de wet- en regelgeving wordt beoordeeld of je recht hebt op een Ziektewetuitkering, hoe hoog de uitkering is en hoelang je de eventuele uitkering krijgt. De hoogte van de uitkering wordt berekend door het UWV.

Verzuimregistratie en re-integratie

De uitvoering van de Ziektewet heeft Transport People ondergebracht bij de arbodienst Arbo.nu, die samen met Transport People Verzuim zorg draagt voor de verzuimregistratie, controle en bewaking van de verzuimbegeleiding en de re-integratie naar (passend) werk.

 

Vragen over het ziekteverzuim?

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt over ziekteverzuim. Neem voor al je vragen, gerust contact met ons op via 0174 - 503 379!
 

 

contact opnemen