Wie is FleXverzuim?

Transport People is eigenrisicodrager voor de ziektewet (ERD). Dit betekent dat je ziekmelding niet doorgegeven wordt aan het UWV, maar dat Transport People verantwoordelijk is. Wij hebben de uitvoering van de ziektewet ondergebracht bij Arbo.nu. Zij dragen samen met FleXverzuim zorg voor de verzuimadministratie, controle en bewaking van de verzuimbegeleiding en de re-integratie naar (passend) werk. FleXverzuim, opgericht door Transport People, staat voor mensgerichte arbodienstverlening. Ons doel? Jouw welzijn. Met passie en expertise zorgen wij voor jou en je team. 

 

Ziek melden

Ben je ziek en niet in staat om te werken? Dat is vervelend, maar kan helaas gebeuren. Bij FleXverzuim hebben wij duidelijke regels en afspraken over ziek melden. Wanneer jij ziek bent, dien jij je als volgt ziek te melden:

Stap 1: voor aanvang van de werkzaamheden bel je (persoonlijk) naar je direct leidinggevende van het bedrijf waar je werkt om te vertellen dat je ziek bent.

Stap 2: meld je ook persoonlijk telefonisch af. Doe dit tussen 8.30 uur en vóór 09.30 uur bij je contactpersoon/ accountmanager van Transport People.

Bel naar het team van Maasdijk: 0174 - 628 008.

Let op! als je ziek bent, geef dan altijd een persoonlijk belletje. Een ziekmelding via sms of WhatsApp telt helaas niet als een officiële melding.

Stap 3: zorg ervoor dat je onder werktijd telefonisch bereikbaar blijft.

Na deze stappen, maken wij samen met jou afspraken over de verdere begeleiding. Het is belangrijk dat we ons aan deze afspraken houden. 


Beter melden

Er komt hopelijk weer een dag dat jij je beter voelt en weer (gedeeltelijk) kan werken. Ook dit horen we natuurlijk graag. Als je weer kan werken, meld je dit voor aanvang van de werkzaamheden bij jouw werkgever. Ook geef je dit door aan je contactpersoon van Transport People en casemanager van FleXverzuim. 

Doorbetalen tijdens ziekte?

Ben je ziek in een lopende overeenkomst, dan krijg je ziekengeld van Transport People betaald. Na het aflopen van je overeenkomst nog steeds ziek? Dan ben je ziek uit dienst en ontvang je een ziektewetuitkering (ZW-uitkering) van FleXverzuim. Als er een uitzendbeding in het contract staat, eindigt het dienstverband uiterlijk 4 weken na je eerste arbeidsongeschiktheidsdatum en ontvang je in de meeste gevallen een ZW-uitkering. Deze ZW-uitkering wordt door FleXverzuim betaald nadat het UWV het dagloon heeft berekend. Staat in jouw contract geen uitzendbeding? Dan word je ziekengeld door Transport People betaald.


Verzuimregistratie en re-integratie

De uitvoering van de Ziektewet heeft FleXverzuim ondergebracht bij de arbodienst Arbo.nu. FleXverzuim draagt samen met Arbo.nu de zorg voor verzuimregistratie, controle en bewaking van de verzuimbegeleiding en de re-integratie naar (passend) werk.

Vragen over het ziekteverzuim?

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt over ziekteverzuim. Neem gerust ons ziekteverzuimreglement door, hierin leggen we alles voor je uit.
 

 

contact opnemen