Ziekmelden bij een uitzendbureau, hoe werkt dat?

Indeed updates 11

Ziek zijn is voor niemand leuk! Of je nu getroffen bent door een hevige griep, je je been hebt gebroken tijdens het sporten of om een andere vervelende reden ziek thuis moet blijven. Werk je via een uitzendbureau en moet je je ziek melden? Dan heb je verschillende rechten en plichten die gelden tijdens ziekteverzuim. In dit blogbericht bespreken we de belangrijkste aspecten.

Ziekmelden en verplichtingen bij ziekteverzuim

Als uitzendkracht is het essentieel om te weten wat je moet doen wanneer je ziek bent en hoe het uitzendbureau je daarbij ondersteunt. Allereerst is het van belang dat je je op de juiste manier ziek meldt. Volg deze stappen bij Transport People:

  1. Breng zowel het uitzendbureau als het bedrijf waar je werkt op de hoogte van je ziekmelding. Neem telefonisch contact op met je contactpersoon bij het uitzendbureau én met het bedrijf waar je momenteel werkzaam bent. Doe dit zo spoedig mogelijk, want hoe eerder, hoe beter! Het bedrijf waar je werkt kan dan sneller vervanging regelen voor jouw afwezigheid. Meld dit direct op de eerste dag van ziekte om verwarring te voorkomen.
  2. Geef duidelijk aan wat voor ziekte je hebt en hoe lang je verwacht afwezig te zijn van het werk. Deze informatie helpt zowel het bedrijf als het uitzendbureau om de benodigde stappen te bepalen, waaronder het regelen van een tijdelijke vervanger. Tot slot is het van belang dat je de procedures en instructies van het uitzendbureau nauwgezet volgt. Als er veranderingen zijn in je gezondheidstoestand, meld dit dan tijdig.

Verantwoordelijkheden van het uitzendbureau bij ziekteverzuim

Bij ziekte is het uitzendbureau verantwoordelijk voor de volledige begeleiding van de uitzendkracht gedurende de ziekteperiode. Als uitzendkracht kun je altijd bij het uitzendbureau terecht met vragen. Ze hebben de verplichting om de communicatie tussen het bedrijf, de uitzendkracht en de arbodienst te faciliteren.

De begeleiding bij langdurige ziekte omvat ook de re-integratie van de uitzendkracht. Dit betekent dat het uitzendbureau, in samenwerking met het bedrijf waar je werkt, moet zorgen voor passend werk en eventuele aanpassingen aan de werkplek indien nodig. Dit helpt jou om op een comfortabele manier weer aan het werk te gaan.

Doorbetaling tijdens ziekteverzuim

De doorbetaling hangt volledig af van het type contract dat je hebt. Als je contract een uitzendbeding bevat, dan wordt het dienstverband stopgezet en ontvang je in de meeste gevallen een Ziektewetuitkering die wordt uitgekeerd door het UWV. Als er geen uitzendbeding in je contract staat, ontvang je gewoon je loon doorbetaald.

Rol van Transport People bij ziekteverzuim

Bij ziekteverzuim zet Transport People in op persoonlijke begeleiding met regelmatig contact, zowel telefonisch als persoonlijk op kantoor. Het welzijn van de uitzendkrachten staat voorop. Naast persoonlijk contact en begeleiding biedt Transport People verschillende trajecten aan, zoals scholing, budgetcoaching en samenwerking met Sectorinstituut Transport en Logistiek en Doorzaam voor stressbeheersingstrajecten.

Vragen of meer informatie over ziekteverzuim?

Voor eventuele vragen of meer informatie over ziekteverzuim kun je het verzuimreglement van Transport People raadplegen:

Deel via: