Je bouwt de uren van de feestdagen op over je gewerkte uren. Deze opbouw vind je op de loonstrook onder het kopje “rechten”. We kijken naar de dag waarop de feestdag valt en het gemiddeld aantal uur dat jij de afgelopen 13 weken op deze dag hebt gewerkt. Dit krijg jij doorbetaald. Let wel op! Deze vergoeding geldt tot een maximum van 8 uur per dag. Werk je niet standaard op de dag waarop de feestdag valt? Dan ontvang je geen feestdagvergoeding. Je reservering blijft dan staan tot de volgende feestdag.