Over normale uren bouw je vakantiedagen en vakantiegeld op. Het aantal normale uren zijn de uren die in de CAO van je opdrachtgever staan. Werk je meer dan deze vastgestelde uren? Dan telt dit als overwerken. Hier bouw je geen vakantiedagen en vakantiegeld meer over op.


Bijvoorbeeld: in de cao staat dat 40 uur in de week je normale uren zijn. Werk je meer uren? Boven de 40 uur in de week, ga je over naar 130% overwerk. Je hebt maandag t/m vrijdag 43 uur gewerkt. In dit geval gaan dan 3 uur naar 130% overwerk.